עיצוב מצגות

REM | עיצוב מצגת בינלאומית לבנקים
MIXER | עיצוב מצגת משקיעים
Ecology | עיצוב מצגת לימודית