עיצוב אריזות > 

שק נשר – תעשיות מלט

עיצוב השק המסורתי והמוכר של נשר מפעלי מלט.