מדיניות פרטיות

• בשימוש באתר, לצורך יצירת קשר עם החברה ועוד, המשתמשים נדרשים לעיתים למסור מידע אישי, לדוגמה: שם, דוא״ל ו/או אמצעי התקשרות אחר דרך ה “צור קשר”.

 

• הנתונים הנסמסרים על ידי המשתמשים עלולים להישמר ע״י ״ברנדים״.  אין כל חובה על המשתמש למסור פרטים אלו.

• ייתכן וישמר מידע אצלנו בעת הגלישה באתר, על פעילותך באתר . יתכן גם כי ישמרו בנתוני האתר, מקום וכתובת המחשב (כתובת IP), והיסטורית גלישה. כל אלו וכן הנתונים שתמסור באתר(“המידע“), יתכן כי ישמרו אצלנו.

• שימוש במידע זה יעשה אך ורק בהתאם לכל דין וע״פ תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות הללו:

• יצירת קשר עם המשתמש בעת הצורך.

• הצעות למשתמש בדבר שירותי העסק.

• על מנת לשפר, להוסיף או להסיר תכנים ומידע באתר, לפנות למשתמש עם מידע על שירותי החברה, חידושים ושינויים.

• ע״מ להתאים תוכן אודות שירותי החברה, לכל משתמש ע״פ תחום עיסוקו / התעניינותו.

• משתמש שמסר פרטיו לחברה בשימוש באתר החברה מביע הסכמה לקבלת מידע באמצעות המייל. בכל עת יכול המשתמש להסיר את נתוניו ובהתאם לא יקבל מידע.

• המידע לא יועבר לצד שלישי אלא במקרים הבאים:

• אם המשתמש פנה לקישורים (“לינקים”) והפניות לאתרים אחרים דרך האתר (באם קיימים) לנוחות המשתמש.

• במידה והמשתמש הפר את תנאי התקנון / מדיניות הפרטיות /  תנאי שימוש באתר או שימוש בשירותים המוצעים באתר, או אם בוצע אחד מהבאים: הוצאת דיבה, לשון הרע, חומרים מגונים, חומרים מאיימים, מטרידים או גסים אוהונאה מכל סוג.

• בקבלת צו למסירת פרטים מרשות מוסמכת.

• לצורכי מחקר, ניתוח, סטטיסטיקה, פרסום, שיווק, ושיפור השירות.

• בכל שימוש באתר החברה המשתמש מביע הסכמהלהעברת המידע,  לגורם שלישי כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות מעלה.  

• אנו משתמשים ב”עוגיות” (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ע״מ לאסוף נתונים סטטיסטיים וכן על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וגם לצרכי אבטחת מידע.

• אם אינך מעוניין לקבל ,Cookies ניתן לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. לניתן גם למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל זמן נתון.

• העסק מאבטח את המידע באתר.  אך אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר יהיה מוגן באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית המשתמש בעת הגלישה באתר – מוותר על טענות / דרישות / תביעות לגבי פירצה באבטחת המידע.

• במקרה שהתגלתה פרצה – המשתמש  מתחייב לעדכן את החברה על כך במהרה.